Jak pomóc?

1. Darowizna w postaci wpłaty na konto.

Fundacja Dzieciom ,,Zdążyć z pomocą”
ul. Łomiańska 5
01-685 Warszawa, gm. Bielany

Bank BPH S.A. Oddział w Warszawie: 15 1060 0076 0000 3310 0018 2615

z dopiskiem "2308 - Tomaszewicz Kacper".

2. Przekazanie 1% podatku dochodowego

Dodatkowe informacje
Pobierz program e-pity

Przedsiębiorcy PIT 36 poz. 305 - 310
Przedsiębiorcy-liniowcy PIT 36L poz. 105 - 110
Pracownicy PIT 37 poz. 124 - 129
Gracze giełdowi PIT 38 poz. 58 - 63
Ryczałtowcy PIT 28 (składany do końca stycznia) poz. 129 - 134

W rocznym zeznaniu podatkowym PIT (28, 36, 36L, 37, 38) należy podać poniższe informacje:

 • w części WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP)
  • Nazwa OPP: 
   Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”
  • Numer KRS: 
   0000037904
  • Wnioskowana kwota: 
   wyliczony 1%podatku
 • w części INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE:
  • cel szczegółowy 1% (drugie pole informacji -należy koniecznie wypełnić!): 
   2308 - Tomaszewicz Kacper
  • wyrażam zgodę: 
   nieobowiązkowe

Wszystkie wpłaty przelane na konto Kacperka będą wykorzystane wyłącznie na jego rehabilitację i leczenie.